En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır.

Maddi kazanç amacıyla kullanılan bu toprak parçalarının sınırları tarla sahipleri arasında veya belediyelerin gerekli organları tarafından belirlenir. Çok büyük ve geniş çaplı tarlalar olabileceği gibi bahçe düzeyinde kalmış, daha çok kişisel ihtiyaçlara yetecek kadar üretim yapılabilen küçük çaplı tarlalar da mevcut olabilir.

Tarla Kredisi Nedir?

Bir şahsın, genellikle bir çiftçinin, yeni bir tarla almak veya mülkiyetine ortak olduğu birden fazla tarlayı sadece kendi mülkiyetinde olacak şekilde tek tapu üzerinde birleştirmek amacıyla bankalardan alınan bir kredi türüdür. Özel kişilerden kendi çıkarları doğrultusunda alınabileceği gibi devlet tarafından tarımsal üretimi arttırmak amacıyla bazı devlet bankaları tarafından ihtiyaç kredisi şeklinde de verilebilir.

Özellikle dağınık halde bulunan parça parça tarlaların birleşimi ve ortak amaçla kullanım dahilinde tarımsal üretimin arttırılışı için yapılan önemli bir destektir.

Tarla Kira Sözleşmesi Nedir?

Bir şahsın maliki olduğu tarlayı tarımsal üretim yapması için bir başka kişiye kiraya verebilmesi için yapılan, kiralamanın hukuki bir geçerliliği olmasını sağlayan sözleşmeye tarla kira sözleşmesi denir.

Tarla Parsel Sorgulama Nedir?

Devletçe geliştirilen bir sistem olan https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ sitesi üzerinden tapuya kayıtlı tarlaların ve bu tarlaların sınırlarının, kaç parsel olduklarının öğrenilebildiği bir sorgulama sistemidir.