Mortage kelime anlamı olarak ipotek teminatı anlamına gelir. Konut kredileri kapsamındaki bir tür taşınmaz finansman sistemi olarak tanımlanabilir. Mortage sistemi ile konut sahibi olmak için yeterli birikimi bulunmayan kişilere kira ödemesi yapar gibi aylık düşük taksitler ile ödeme yaparak ev sahibi olma imkanı sunulmaktadır. Uzun vadeli yatırım araçlardan biri olarak tercih edilir.

Mortgage nedir?

Mortgage sisteminde finans kuruluşları müşterilerine uzun vadeli krediler kullandırır. Mortgage kredi vadeleri 12 ay ila 240 ay arasında değişir. Banka tarafından kredi teminatı olarak, ödeme vadesinin sonuna kadar satın alınan konutun üzerine ipotek şerhi konulur. Mortgage kredisi ödemeleri bittiğinde, konut üzerindeki ipotek kalkar.
Tüketicilerin birbirini takip eden 2 taksiti ödememeleri durumunda, finans kuruluşları en az 30 günlük süre bildiriminde bulunarak, borcun tamamının geri ödenmesini talep edebilirler. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde yasal takip süreci başlatılır.

Mortage Hesaplama

Mortgage kredisi kullandıran bankaların web siteleri üzerinden konut kredisi hesaplama araçları ile istenilen kredi tutarı ve vade bilgisi girilerek mortgage hesaplaması yapılabilir. Konut türüne göre farklılık gösterdiğinden hesaplama araçlarında sigorta masraflarının kredi tutarına dahil edilmez.

Mortgage hesaplama araçlarında istenilen kredi miktarına göre; aylık taksit tutarı, vade, faiz oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınmaz rehin ücreti, toplam masraf, toplam geri ödeme tutarı ve yıllık maliyet oranı bilgileri öğrenilebilir, ödeme planı dökümü çıkarılabilir.